Trzecia konferencja 2013

proj ewangelie

THE GOSPELS. HISTORICAL AND CHRISTOLOGICAL RESEARCH.

RZYM, 24-26 PAŹDZIERNIKA 2013 R.

 Conference of Rectors of the Roman Pontifical Universities (CRUPR)

Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger - Benedetto XVI

 

Sympozjum poświęcone teologicznemu dziełu papieża seniora Benedykta XVI „Jezus z Nazaretu”. Centralnymi tematami poruszonymi w rozlicznych wykładach i dyskusjach będą dzieciństwo Jezusa, wydarzenie ostatniej Wieczerzy oraz tajemnica Zmartwychwstania. Sympozjum będzie miało miejsce na Uniwersytecie Laterańskim, gdzie zgromadzą się naukowcy z całego świata reprezentujący różne wyznania.

 

Podsumowanie konferencji:

Si è concluso la mattina di sabato 26 ottobre nell'Aula nuova del Sinodo in Vaticano il Simposio internazionale “I Vangeli: storia e cristologia. La ricerca di Joseph Ratzinger”, organizzato dalla Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger-Benedetto XVI e dalla Conferenza dei Rettori delle Università Pontificie Romane. Al Simposio, che nei giorni 24 e 25 ottobre si è tenuto presso l'Aula Magna della Pontifica Università Lateranense, hanno partecipato oltre 450 persone provenienti dall'Italia e da ogni parte del mondo. Sono state più di 100 le istituzioni universitarie rappresentate.

Książki

Benedykt XVI Nauczyciel i pielgrzym, ks. Zygmunt Zieliński

Zakończony w niespodziewany sposób pontyfikat papieża Benedykta XVI skłania do pierwszych podsumowań, ocen i refleksji. Książka, którą oddajemy do rąk czytelników, otwiera przed nami papieskie drogi, papieską myśl i sposób...

Chrystus daje wszystko Teologia miłości Benedykta XVI, Pascal Ide

Wydaje się, że papież Benedykt XVI często bywa niedoceniany, co jest między innymi wynikiem nieznajomości jego myśli teologicznej. W książce Chrystus daje wszystko Pascal Ide w przystępny sposób wykłada teologię...

Mój brat Papież, George Ratzinger

Kiedy na placu Świętego Piotra padły słowa Habemus papam! (...) Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Ratzinger!, Georg poczuł wielkie przygnębienie. Tak wielkie, że następnego ranka nie odebrał telefonu od swojego brata -...

Ratzinger na celowniku Dlaczego go atakują

Nauczanie Benedykta XVI o rozumie ludzkim, konsekwentna krytyka gospodarki pozbawionej etyki, odwaga w piętnowaniu tego co złe, także w samym Kościele, przysparzają mu więcej wrogów niż zwolenników. Książka Ratzinger na celowniku...

Orędzia i Przemówienia

Prawdziwe prawo jest nieodłączne od sprawiedliwości

Przemówienie do Trybunału Roty Rzymskiej - 21.01.2012

Milczenie i słowo drogą ewangelizacji

Orędzie na XLVI Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2012 r, wydane 24.01.2012

Priorytetem jest odnowa wiary

Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Kongregacji Nauki Wiary, 27.01.2012

Partnerzy

1

2

3

4

5

6

7

Ostatnie zdjęcia

ozio_gallery_jgallery

Media

serwispapieski 2

ekai

przewodnik katolicki

diecezja bydgoska