Nagroda Ratzingera 2015

2015

2015 1Mario De França Miranda SJ

2015 2Nabil El-Khoury

 

st (KAI) / Watykan / KAI

Libańczyk, prof. Nabil el-Khoury oraz Brazylijczyk, ks. prof. Mario de França Miranda SJ zostali tegorocznymi laureatami Nagrody Ratzingera. Poinformowano o tym podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Watykanie. Zostanie ona udzielona 21 listopada b.r.

Przedstawiając obydwu laureatów sekretarz Kongregacji Nauki Wiary, abp Luis Francisco Ladaria Ferrer SJ zaznaczył, że prof. Nabil el-Khoury uzyskał doktorat z teologii na uniwersytecie w Tybindze za pracę o świętym Efremie Syryjczyku, ale ważnym elementem jego dorobku są też tłumaczenia dzieł Josepha Ratzingera – Benedykta XVI na język arabski. Jednocześnie podkreślił obejmujący 14 książek i ponad sto artykułów dorobek ks. prof. Mario de França Miranda SJ, który przez dwie pięcioletnie kadencje był członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej, w okresie kiedy jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary przewodniczył jej ówczesny kardynał Joseph Ratzinger.

Prof. Nabil el-Khoury urodził się 5 kwietnia 1941 r. w Libanie. Ukończył studia filozoficzne i teologiczne na Uniwersytecie św. Józefa w Bejrucie, m.in. pod kierunkiem byłego generała jezuitów, ks. Petera-Hansa Kolvenbacha SJ. W 1965 roku podjął studia na Papieskim Uniwersytecie Urbaniańskim. Dwa lata później udał się do Tybingi i Ratyzbony, studiując m. in. pod kierunkiem ks. prof. Josepha Ratzingera i napisał pracę doktorską pod tytułem: „Interpretacja świata u Efrema Syryjczyka. Przyczynek do historii idei” (1973). Podjął także studia podoktoranckie w Paryżu pod kierunkiem Paula Ricoeura oraz w Bawarskiej Akademii Nauk w Monachium. Od 1977 roku jest profesorem Uniwersytetu Libańskiego w Bejrucie oraz Uniwersytetu w Tybindze. Jest między innymi tłumaczem „Opera omnia” Josepha Ratzingera-Benedykta XVI.

Ks. prof. Mario De França Miranda, SJ urodził się w Rio de Janeiro 24 lipca 1936 r. Po maturze, w 1955 roku wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Po studiach w swej ojczyźnie w 1964 roku został posłany na Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Innsbrucku, gdzie w 1968 roku uzyskał doktorat z teologii systematycznej. Jego praca dotyczyła możliwości zbawienia poza Kościołem według Karla Rahnera. W 1974 roku uzyskał także doktorat na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim na podstawie pracy o pojęciu samoudzielania się Boga w teologii trynitarnej Karla Rahnera. Następnie został wykładowcą Papieskiego Uniwersytetu Katolickiego w Rio de Janeiro oraz Wydziału Teologicznego Jezuitów w Belo Horizonte. Jest też współpracownikiem komisji doktrynalnej episkopatu brazylijskiego oraz Rady Episkopatów Ameryki Łacińskiej (CELAM). Przez dwie pięcioletnie kadencje ( w latach 1992-2003) był członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej, w okresie kiedy jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary przewodniczył jej ówczesny kardynał Joseph Ratzinger. Jako ekspert episkopatu brazylijskiego uczestniczył w Synodzie Biskupów o sakramencie Pokuty i Pojednania w 1983 roku, a jako ekspert CELAM w 1997 w Zgromadzeniu Specjalnym poświęconym Ameryce. Jest autorem 14 książek i współautorem 31 innych a także 105 artykułów naukowych.

Laureatów nagrody w wysokości 50 tys. euro typuje założona w 2010 roku Watykańska Fundacja Józefa Ratzingera-papieża Benedykta XVI. Według przewodniczącego komitetu naukowego nagrody, kard. Camillo Ruiniego ma ona mieć znaczenie „naukowego Nobla”.

Po raz pierwszy przyznano ją w czerwcu 2011 r., a laureatami zostało wówczas trzech teologów: o. Maximilian Heim, opat cystersów w austriackim Heiligenkreuz, włoski znawca Ojców Kościoła, Manlio Simonetti i hiszpański teolog-dogmatyk, Olegario Gonzalez de Cardedal.

W 2012 r. laureatami zostali: francuski filozof i historyk myśli Rémi Brague oraz teolog i patrolog amerykański, jezuita Brian E. Daley.

W 2013 r. nagrodę otrzymali: anglikański pastor i egzegeta Richard Burridge oraz edytor dzieł zebranych Josepha Ratzingera, świecki teolog Christian Schaller.

W roku ubiegłym jednym z laureatów Nagrody Ratzingera był ks. prof. Waldemar Chrostowski z UKSW w Warszawie.

 

źródło: niedziela.pl

Książki

Benedykt XVI Nauczyciel i pielgrzym, ks. Zygmunt Zieliński

Zakończony w niespodziewany sposób pontyfikat papieża Benedykta XVI skłania do pierwszych podsumowań, ocen i refleksji. Książka, którą oddajemy do rąk czytelników, otwiera przed nami papieskie drogi, papieską myśl i sposób...

Chrystus daje wszystko Teologia miłości Benedykta XVI, Pascal Ide

Wydaje się, że papież Benedykt XVI często bywa niedoceniany, co jest między innymi wynikiem nieznajomości jego myśli teologicznej. W książce Chrystus daje wszystko Pascal Ide w przystępny sposób wykłada teologię...

Mój brat Papież, George Ratzinger

Kiedy na placu Świętego Piotra padły słowa Habemus papam! (...) Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Ratzinger!, Georg poczuł wielkie przygnębienie. Tak wielkie, że następnego ranka nie odebrał telefonu od swojego brata -...

Ratzinger na celowniku Dlaczego go atakują

Nauczanie Benedykta XVI o rozumie ludzkim, konsekwentna krytyka gospodarki pozbawionej etyki, odwaga w piętnowaniu tego co złe, także w samym Kościele, przysparzają mu więcej wrogów niż zwolenników. Książka Ratzinger na celowniku...

Orędzia i Przemówienia

Prawdziwe prawo jest nieodłączne od sprawiedliwości

Przemówienie do Trybunału Roty Rzymskiej - 21.01.2012

Milczenie i słowo drogą ewangelizacji

Orędzie na XLVI Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2012 r, wydane 24.01.2012

Priorytetem jest odnowa wiary

Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Kongregacji Nauki Wiary, 27.01.2012

Partnerzy

1

2

3

4

5

6

7

Ostatnie zdjęcia

ozio_gallery_jgallery

Media

serwispapieski 2

ekai

przewodnik katolicki

diecezja bydgoska