Inwestycja w przyszłość

„Inwestycja w przyszłość”. Oto odpowiedź jakiej zazwyczaj udzielam, kiedy ktoś pyta mnie czym jest Fundacja Ratzingera.

 

Dlaczego? Ponieważ obecnie żyjemy w społeczeństwie, w którym młodzi ludzie są coraz bardziej bezbronni, a Józef Ratzinger- Benedykt XVI zdecydował inwestować w nowe pokolenia. Rozpoczął od szczerego podziękowania osobom, które pracują z wielkim poświęceniem, a nie dostrzega się ich trudu: to właściwie jest cel „Nagrody Ratzingera”, która jest wręczana osobiście przez Papieża.

 

A co potem? Następnie jako osoba, która przez wiele lat uczyła na uniwersytetach i spędziła całe swoje życie wśród młodych ludzi, postanowił by powrócić na uniwersytet, wyjść naprzeciw studentom i zachęcić ich do rozważań na temat współczesnego świata, w którym Bóg i człowiek i żyją razem. W ciągu zaledwie czterech lat udało mu się zainteresować i włączyć do współpracy ponad 320 Uniwersytetów i 4300 młodych studentów wraz z ich profesorami. Liczby te, mimo że nie są ogromne, są ważne dla tych, którzy słuchają Tego, który powiedział, że wy jesteście „jak ziarno gorczycy” oraz „trochę kwasu zakwasza całe ciasto”.

 

A więc przyszłość. Jest ona dla „Fundacji Watykańskiej Joseph Ratzinger – Benedykt XVI” jednym z najważniejszych celów, poprzez pomoc młodym doktorantom przyznając stypendia naukowe. Zapewne jest ich zbyt mało, szczególnie gdy patrzymy na rosnące potrzeby. Jednak i w tym przypadku zwycięża logika „znaku”, który tym bardziej będzie wzrastał im więcej osób będzie uważać, że teologia jest inwestycją w przyszłość.

 

Przyszłość, której papież Benedykt XVI nie chciał zachować dla siebie, powołując cztery lata temu Fundację, ale przekazał ją Kościołowi i swoim następcom, tym, którzy po nim przejmą władzę kluczy św. Piotra. Papież Franciszek przyjął z radością dar Benedykta i wyruszył w drogę. Dzisiaj zaprasza każdego z nas byśmy razem z nim w tą drogę się udali.

 

Zaledwie cztery lata. Jednak jak wiele udało się zrobić dla przyszłości razem z papieżem Benedyktem, z papieżem Franciszkiem i z każdym z Państwa. Dziękuję!

 

Monsigniore Giuseppe A. Scotii
Przewodniczący Fundacji

Książki

Benedykt XVI Nauczyciel i pielgrzym, ks. Zygmunt Zieliński

Zakończony w niespodziewany sposób pontyfikat papieża Benedykta XVI skłania do pierwszych podsumowań, ocen i refleksji. Książka, którą oddajemy do rąk czytelników, otwiera przed nami papieskie drogi, papieską myśl i sposób...

Chrystus daje wszystko Teologia miłości Benedykta XVI, Pascal Ide

Wydaje się, że papież Benedykt XVI często bywa niedoceniany, co jest między innymi wynikiem nieznajomości jego myśli teologicznej. W książce Chrystus daje wszystko Pascal Ide w przystępny sposób wykłada teologię...

Mój brat Papież, George Ratzinger

Kiedy na placu Świętego Piotra padły słowa Habemus papam! (...) Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Ratzinger!, Georg poczuł wielkie przygnębienie. Tak wielkie, że następnego ranka nie odebrał telefonu od swojego brata -...

Ratzinger na celowniku Dlaczego go atakują

Nauczanie Benedykta XVI o rozumie ludzkim, konsekwentna krytyka gospodarki pozbawionej etyki, odwaga w piętnowaniu tego co złe, także w samym Kościele, przysparzają mu więcej wrogów niż zwolenników. Książka Ratzinger na celowniku...

Orędzia i Przemówienia

Prawdziwe prawo jest nieodłączne od sprawiedliwości

Przemówienie do Trybunału Roty Rzymskiej - 21.01.2012

Milczenie i słowo drogą ewangelizacji

Orędzie na XLVI Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2012 r, wydane 24.01.2012

Priorytetem jest odnowa wiary

Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Kongregacji Nauki Wiary, 27.01.2012

Partnerzy

1

2

3

4

5

6

7

Ostatnie zdjęcia

ozio_gallery_jgallery

Media

serwispapieski 2

ekai

przewodnik katolicki

diecezja bydgoska