Historia i cele Fundacji

Fundacja Watykańska Joseph Ratzinger – Benedykt XVI została utworzona 1 marca 2010 na postawie dokumentu Rescriptum ex audienta Ss.mi podpisanego przez Sekretarza Stanu Kardynała Tarcisio Bertone na polecenie Papieża Benedykta XVI. Stała się ona jednocześnie odpowiedzią na liczne głosy wielu uczonych, którzy wyrażali chęć powołania instytucji, zajmującej się drukowaniem, rozpowszechnianiem i studiami tekstów pisanych Profesora Józefa Ratzingera, późniejszego Papieża.

 

Fundacja prowadzi badania naukowe i kulturowe zachęcając do studiowania teologii ze szczególnym uwzględnieniem Pisma Świętego, Patrystyki oraz Teologii Fundamentalnej.

 

Cele Fundacji opisane są w artykule drugim jej statutu:
• Promowanie badań naukowych, studiów oraz publikacji prac oraz myśli Profesora Józefa Ratzingera poprzez przyznawanie stypendiów.
• Organizacja i wspieranie konferencji o wysokiej randze naukowej i kulturowej.
• Przyznawanie nagród naukowcom, którzy wyróżnili się swoimi publikacjami lub badaniami naukowymi.

Książki

Benedykt XVI Nauczyciel i pielgrzym, ks. Zygmunt Zieliński

Zakończony w niespodziewany sposób pontyfikat papieża Benedykta XVI skłania do pierwszych podsumowań, ocen i refleksji. Książka, którą oddajemy do rąk czytelników, otwiera przed nami papieskie drogi, papieską myśl i sposób...

Chrystus daje wszystko Teologia miłości Benedykta XVI, Pascal Ide

Wydaje się, że papież Benedykt XVI często bywa niedoceniany, co jest między innymi wynikiem nieznajomości jego myśli teologicznej. W książce Chrystus daje wszystko Pascal Ide w przystępny sposób wykłada teologię...

Mój brat Papież, George Ratzinger

Kiedy na placu Świętego Piotra padły słowa Habemus papam! (...) Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Ratzinger!, Georg poczuł wielkie przygnębienie. Tak wielkie, że następnego ranka nie odebrał telefonu od swojego brata -...

Ratzinger na celowniku Dlaczego go atakują

Nauczanie Benedykta XVI o rozumie ludzkim, konsekwentna krytyka gospodarki pozbawionej etyki, odwaga w piętnowaniu tego co złe, także w samym Kościele, przysparzają mu więcej wrogów niż zwolenników. Książka Ratzinger na celowniku...

Orędzia i Przemówienia

Prawdziwe prawo jest nieodłączne od sprawiedliwości

Przemówienie do Trybunału Roty Rzymskiej - 21.01.2012

Milczenie i słowo drogą ewangelizacji

Orędzie na XLVI Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2012 r, wydane 24.01.2012

Priorytetem jest odnowa wiary

Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Kongregacji Nauki Wiary, 27.01.2012

Partnerzy

1

2

3

4

5

6

7

Ostatnie zdjęcia

ozio_gallery_jgallery

Media

serwispapieski 2

ekai

przewodnik katolicki

diecezja bydgoska