Home

slider1

ks. Kuciński i papież Franciszek

Kapłan diecezji bydgoskiej – ks. dr Mariusz Kuciński został ponownie dyrektorem Centrum Studiów Ratzingera. Pieczę nad nim sprawuje Fundacja Watykańska Joseph Ratzinger – Benedykt XVI.

Centrum, którego inauguracja odbyła się w 2012 roku z udziałem ówczesnego sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej kard. Tarcisio Bertone, członków Episkopatu Polski, przedstawicieli świata kultury i nauki, władz państwowych i samorządowych, mieści się w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. Jest wynikiem owocnej współpracy na polu naukowym, której celem jest poszukiwanie prawdy, a także krzewienie nauki Kościoła. Z kolei głównym celem samej fundacji jest promowanie rozwoju teologii, organizowanie konferencji naukowych i nagradzanie osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do jej rozwoju.

Rada Fundacji Watykańskiej Joseph Ratzinger – Benedykt XVI zaaprobowała przedłużenie nominacji ks. dr. Mariusza Kucińskiego na dyrektora Centrum Studiów Ratzingera w Bydgoszczy na kolejnych pięć lat. „Rada wzięła pod uwagę różnorodną działalność Centrum w minionych latach oraz publikacje, które zostały wydane zgodnie z wcześniej wyznaczonymi zadaniami. Rada pragnie szczególnie pogratulować Księdzu ostatniego Sympozjum, które odbyło się w Warszawie z okazji 90. urodzin Papieża emerytowanego, przy współorganizacji Konferencji Episkopatu Polski oraz Parlamentu Polskiego” – napisał w specjalnym dekrecie prezes fundacji o. Federico Lombardi SJ.

Jezuita podkreślił, że rada fundacji „zachęca do dalszej współpracy z kolejnymi uniwersytetami i centrami akademickimi polskimi i w Europie środkowo-wschodniej dla pogłębionej znajomości myśli J. Ratzingera – Benedykta XVI i jej aplikacji do problemów teologicznych, kulturowych, kościelnych i społecznych naszego czasu”. Ojciec Lombardi SJ podziękował jednocześnie ks. dr. Mariuszowi Kucińskiemu za dyspozycyjność we współpracy z fundacją i za zaangażowanie w realizacji wyznaczonych zadań w bardzo ważnym środowisku kulturowym w Polsce i w Europie środkowo-wschodniej. – W dekrecie podkreślono, że tym szczególnym polem działalności centrum mają być kultura, nauka, teologia. Zachęcono mnie bym czynił to – jak do tej pory – poprzez konferencje naukowe, debaty, spotkania z młodzieżą. Dzisiaj patrzymy na nauczanie papieża Ratzingera z dość krótkiej perspektywy. Jednak widzimy w nim ogromną wizję i potwierdzenie w tym, z czym mamy do czynienia chociażby dzisiaj w Europie. Papież już w latach 50. i 60. Wskazywał, jaka będzie przyszłość Kościoła, że ten powróci do małych wspólnot. Ukazywał, jakie będą zagrożenia – m.in. dyktaturę relatywizmu. Przed nami wiele do zrobienia, by spojrzeć na to nauczanie jeszcze głębiej. Po to, by je odkrywać i realizować, ratując współczesny świat przed odchodzeniem od wartości i Boga – powiedział ks. dr Mariusz Kuciński.

„Chciałbym wszystkim podziękować za to, że Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa otwiera (…) swoje podwoje dla współpracy z Fundacją Watykańską, a poprzez to z Centrum Studiów nad myślą filozoficzną i teologiczną prof. Ratzingera. To dla nas ważne, bowiem odczuwamy głód głębokiej myśli teologicznej i filozoficznej w dyskursie uniwersyteckim. Z tym centrum wiążę ogromne nadzieje na przyszłość” – mówił podczas inauguracji centrum w 2012 roku biskup ordynariusz Jan Tyrawa.

Ksiądz dr Mariusz Kuciński jest kapłanem diecezji bydgoskiej, kierownikiem Zakładu Zarządzania i Komunikacji w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy, wykładowcą na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu, sekcji w Bydgoszczy i proboszczem parafii św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Bydgoszczy.

Kapłan został wyróżniony m.in. w 2012 roku medalem pontyfikatu Benedykta XVI za całokształt działalności naukowej oraz za zorganizowanie międzynarodowej konferencji naukowej „Pielgrzymi prawdy, pielgrzymi pokoju”, a w 2016 roku przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi. To współorganizator cyklu międzynarodowych konferencji „Etyka w mediach w dobie globalizacji” oraz „Jeden świat – wiele kultur”, które odbywały się w Bydgoszczy. Z ramienia Centrum Studiów Ratzingera przygotowywał konferencje w grodzie nad Brdą, w Rio de Janeiro, w Rzymie w 2013, w Medellin oraz w Madrycie. Jest autorem wielu książek i publikacji z dziedziny nauk społecznych i komunikacji społecznej. Od 2012 roku pełni funkcję dyrektora Centrum Studiów Ratzingera.

za ekai.pl

 

Książki

Benedykt XVI Nauczyciel i pielgrzym, ks. Zygmunt Zieliński

Zakończony w niespodziewany sposób pontyfikat papieża Benedykta XVI skłania do pierwszych podsumowań, ocen i refleksji. Książka, którą oddajemy do rąk czytelników, otwiera przed nami papieskie drogi, papieską myśl i sposób...

Chrystus daje wszystko Teologia miłości Benedykta XVI, Pascal Ide

Wydaje się, że papież Benedykt XVI często bywa niedoceniany, co jest między innymi wynikiem nieznajomości jego myśli teologicznej. W książce Chrystus daje wszystko Pascal Ide w przystępny sposób wykłada teologię...

Mój brat Papież, George Ratzinger

Kiedy na placu Świętego Piotra padły słowa Habemus papam! (...) Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Ratzinger!, Georg poczuł wielkie przygnębienie. Tak wielkie, że następnego ranka nie odebrał telefonu od swojego brata -...

Ratzinger na celowniku Dlaczego go atakują

Nauczanie Benedykta XVI o rozumie ludzkim, konsekwentna krytyka gospodarki pozbawionej etyki, odwaga w piętnowaniu tego co złe, także w samym Kościele, przysparzają mu więcej wrogów niż zwolenników. Książka Ratzinger na celowniku...

Orędzia i Przemówienia

Prawdziwe prawo jest nieodłączne od sprawiedliwości

Przemówienie do Trybunału Roty Rzymskiej - 21.01.2012

Milczenie i słowo drogą ewangelizacji

Orędzie na XLVI Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2012 r, wydane 24.01.2012

Priorytetem jest odnowa wiary

Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Kongregacji Nauki Wiary, 27.01.2012

Partnerzy

1

2

3

4

5

6

7

Ostatnie zdjęcia

ozio_gallery_jgallery

Media

serwispapieski 2

ekai

przewodnik katolicki

diecezja bydgoska