Home

slider1

ks. Lombardi

Były dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej oraz szef Watykańskiego Radia i Ośrodka Telewizyjnego o. Federico Lombardi 24 października odbierze doktorat honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 

Duchowny ma otrzymać doktorat honoris causa w zakresie teologii środków społecznego przekazu za "wiarygodne zaangażowanie w komunikacji społecznej trzech papieży i Kościoła". Uroczystości będzie towarzyszyła konferencja naukowa zorganizowana w związku z 25-leciem Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym uczelni.

 "Wielką troską każdej uczelni i moją jako Wielkiego Kanclerza także jest, by ten tytuł doktora honorowego był niezwykle wyjątkowym, ważnym, trafionym - że tak powiem - elementem troski o poziom uniwersytetu i o jego odbiór zewnętrzny. A więc, żeby to było wydarzenie naprawdę szczególne. Bo jest to honor nie tylko tego, który je otrzymuje - w ten sposób podkreślamy jego zasługi naukowe, społeczne i inne - ale żeby to także była nobilitacja Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego" - mówił podczas środowej konferencji prasowej Wielki Kanclerz UKSW, metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

 Przypomniał, że o. Lombardi jest jezuitą, pełnił funkcję rzecznika Stolicy Apostolskiej, rzecznika dwóch papieży - Benedykta XVI i na początku papieża Franciszka. "To człowiek, który całe życie jakoś związał z mediami, oprócz tego, że pełnił różne funkcje w zakonie. Uznaliśmy jednogłośnie na Senacie uczelni, że to absolutnie odpowiedni kandydat, by ze względu na jego osobę, ale także na osobę papieża Jana Pawła II, a jeszcze bardziej Benedykta XVI i Franciszka, tego dziennikarza, rzecznika, z wszystkimi jego zasługami dla Kościoła - uhonorować tytułem doktora honorowego" - podkreślił.

 Kard. Nycz zaznaczył, że o. Lombardi zawsze był życzliwy Polsce i papieżowi Janowi Pawłowi II. "A mnie osobiście uderzał i poruszał taki emocjonalny dystans, jaki zawsze miał. Myślę, że dzięki temu po - jednak wielkim - rzeczniku, jakim był Joaquin Navarro-Valls, on się potrafił znaleźć w tej funkcji, przy dwóch papieżach zupełnie różnych. Myślę, że to, iż go uczelnia uhonoruje tym tytułem, jest zasłużone - za całokształt jego życia, za te lata pracy w mediach i z mediami. I moim zdaniem, jeżeli w ramach obchodów 25-lecia Instytutu studenci zobaczą tego człowieka, posłuchają go i tego, co się o nim mówi, nauczą się także bardzo wiele" - powiedział.

 Rektor UKSW ks. prof. Stanisław Dziekoński dodał, że ten doktorat honoris causa jest rzeczywiście ważny dla uczelni - wyróżnia ją, ale też jest ważny dla Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa. Przypomniał jego początki sprzed 25 lat. "Koniecznie trzeba tu przywołać osobę ks. prof. Antoniego Lewka, który pracując na Wydziale Teologicznym, w pewnym momencie przedstawił ideę, by warsztat teologiczny ubogacić o warsztat dziennikarski. Początkowo w Instytucie studenci studiowali teologię, a warsztat dziennikarski zdobywali od strony bardziej praktycznej" - opowiadał.

 Z czasem, jak podkreślił, Instytut zaczął się rozwijać. "Przełomowe było stworzenie nowego kierunku - dziennikarstwo i komunikacja społeczna. W strukturach wydziału kościelnego powstał kierunek świecki, z myślą o tym, by jeszcze bardziej wzbogacić warsztat dziennikarski. W 2010 r. rozpoczęliśmy studia licencjackie, obecnie mamy już studia magisterskie. Staraliśmy się też wzbogacić warsztat praktyczny studentów, ale także profesorów, poprzez nowe projekty. Stworzyliśmy studio radiowo-telewizyjne, które przede wszystkim służy do praktyk, ale od roku funkcjonuje też radio internetowe UKSW. Mamy nadzieję, że niebawem ruszymy z telewizją internetową. Instytut wpisał się na stałe w nasz uniwersytet. Cieszę się, że w jego 25-lecie doktorat honoris causa zechciał przyjąć o. Federico Lombardi" - podsumował rektor UKSW.

 Federico Lombardi urodził się w 1942 r. W 1960 r. wstąpił do nowicjatu jezuickiej prowincji turyńskiej. Studiował filozofię na Wydziale Filozoficznym Jezuitów "Aloisianum" w Gallarate. W latach 1965-69 opiekował się studentami jezuickiego Kolegium Uniwersyteckiego w Turynie, jednocześnie studiując matematykę na turyńskim uniwersytecie. Kształcił się także w Wyższej Szkole św. Jerzego we Frankfurcie nad Menem, gdzie zdobył licencjat z teologii.

 Święcenia kapłańskie przyjął w 1972 r. Od 1973 r. pracował w redakcji dwutygodnika jezuickiego "La Civilta Cattolica". W latach 1984-90 prowincjał włoskiej prowincji Zakonu Jezuitów. Od 2001 r. był dyrektorem generalnym Watykańskiego Ośrodka Telewizyjnego i dyrektorem generalnym Radia Watykańskiego. W latach 2006-2016 pełnił funkcję dyrektora Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej. Obecnie jest prezesem zarządu Fundacji Watykańskiej Joseph Ratzinger - Benedykt XVI, która wspiera badania i studia nad myślą kard. Ratzingera.

 za pap

 

Książki

Benedykt XVI Nauczyciel i pielgrzym, ks. Zygmunt Zieliński

Zakończony w niespodziewany sposób pontyfikat papieża Benedykta XVI skłania do pierwszych podsumowań, ocen i refleksji. Książka, którą oddajemy do rąk czytelników, otwiera przed nami papieskie drogi, papieską myśl i sposób...

Chrystus daje wszystko Teologia miłości Benedykta XVI, Pascal Ide

Wydaje się, że papież Benedykt XVI często bywa niedoceniany, co jest między innymi wynikiem nieznajomości jego myśli teologicznej. W książce Chrystus daje wszystko Pascal Ide w przystępny sposób wykłada teologię...

Mój brat Papież, George Ratzinger

Kiedy na placu Świętego Piotra padły słowa Habemus papam! (...) Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Ratzinger!, Georg poczuł wielkie przygnębienie. Tak wielkie, że następnego ranka nie odebrał telefonu od swojego brata -...

Ratzinger na celowniku Dlaczego go atakują

Nauczanie Benedykta XVI o rozumie ludzkim, konsekwentna krytyka gospodarki pozbawionej etyki, odwaga w piętnowaniu tego co złe, także w samym Kościele, przysparzają mu więcej wrogów niż zwolenników. Książka Ratzinger na celowniku...

Orędzia i Przemówienia

Prawdziwe prawo jest nieodłączne od sprawiedliwości

Przemówienie do Trybunału Roty Rzymskiej - 21.01.2012

Milczenie i słowo drogą ewangelizacji

Orędzie na XLVI Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2012 r, wydane 24.01.2012

Priorytetem jest odnowa wiary

Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Kongregacji Nauki Wiary, 27.01.2012

Partnerzy

1

2

3

4

5

6

7

Ostatnie zdjęcia

ozio_gallery_jgallery

Media

serwispapieski 2

ekai

przewodnik katolicki

diecezja bydgoska